Zásady ochrany autorských práv

Poslední update Zásady ochrany autorských práv proběhl dne 4. 10. 2018

Vezměte, prosím, na vědomí, že tyto Zásady ochrany autorských práv jsou zahrnuty pod následujícími odkazy:

Cookies – https://kulturio.cz/cookies
Podmínky užití – https://kulturio.cz/podminky-uziti
Ochrana osobních údajů – https://kulturio.cz/soukromi
Autorská práva – https://kulturio.cz/copyright
Pravidla soutěže – https://kulturio.cz/pravidla-souteze

 

Oznámení o porušení autorských práv

Některé materiály mohou být zpřístupněny prostřednictvím služeb třetích stran, které nejsou pod naší kontrolou. Naše společnost nemá povinnost aktivně sledovat obsah použitý v souvislosti se službou třetích stran, zda obsahuje nelegální či nepovolený obsah. Naše společnost však respektuje práva duševního vlastnictví ostatních.
Je naším pravidlem nepovolit a odstranit takové materiály, kde je nám známo, že porušují práva duševního vlastnictví.

Respektujeme duševní vlastnictví ostatních a očekáváme, že naši uživatelé udělají totéž. Pokud jste v dobré víře přesvědčení, že jakýkoli obsah na Kulturio.cz porušuje autorská práva nebo porušuje přímo vaše autorská práva, prosím, vyplňte a odešlete tento formulář. Potřebujeme, abyste nám poskytli dostatečné informace ohledně postiženého obsahu a dali nám dostatečný prostor toto vyšetřit. Také nezapomeňte uvést e-mailovou adresu pro případ, že vás budeme muset kontaktovat.

  Vaše jméno *

  Email *

  Telefoní číslo *

  Vaše korespondenční adresa *

  Uveďte plné jméno vlastníka autorských práv *

  Jste v zastoupení právníka? *
  Pokud ano, uveďte prosím jméno, e-mail a telefonní číslo Vašeho právního zástupce.
  Pokud ne, napište "nejsem".

  Jaký typ obsahu nahlašujete? *

  Popis původního díla chráněného autorskými právy *

  Umístění obsahu porušujícího autorská práva (URL článku atd.) *

  Snímek obrazovky  Potvrďte, prosím, následující: *
  Potvrzuji, že jsem v dobré víře přesvědčen/a, že užívání obsahu není povoleno zákonem, zásadami spravedlivého užívání, vlastníkem autorských práv nebo copyrightem.
  Chápu, že můžu být odpovědní za jakékoli škody, včetně nákladů a poplatků za právní zastoupení.

  Zadejte, prosím, toto přesné znění textu do níže uvedeného políčka *:
  Prohlašuji pod pokutou křivé přísahy, že jsem oprávněn jednat jménem vlastníka výhradního práva, které je údajně porušeno.

  Elektronicky podepište tento formulář zadáním svého plného jména *