Dvořákova Praha láká poslední prázdninovou neděli na výlet českou metropolí Po stopách Antonína Dvořáka

35

Ještě než zazní v Rudolfinu první tóny slavnostního zahajovacího koncertu festivalu Dvořákova Praha, zvou jeho pořadatelé na další objevnou hudební výpravu po stopách Antonína Dvořáka, velkého skladatele.
V neděli 2. září odpoledne se poprvé vydáme po pražských místech významných pro uměleckou dráhu i osobní život Antonína Dvořáka.

Celkem čtyři hudební zastavení zavedou festivalové fanoušky do míst, kde Dvořák studoval, pobýval i koncertoval. Koncerty doplní zasvěcený a zapálený výklad festivalového muzikologa Davida Beveridge.

Prvním zastavením je byt architekta a mecenáše Josefa Hlávky ve Vodičkově ulici, kde byl Dvořák častým a vítaným hostem. Atmosféru domácího muzicírování nám připomene Bennewitzovo kvarteto. Další kroky povedou do malebného kostela sv. Vojtěcha, kde Dvořák 
v mládí usedal za varhany. Zde zazní výběr Biblických písní a části Lužanské mše v podání Pražského smíšeného sboru.

Třetím zastavením bude úchvatné secesní sídlo Zpěváckého spolku Hlahol, s nímž Dvořák za svého života úzce spolupracoval. Navíc se nachází na dohled od Žofína, tedy místa, kde mistr osobně premiéroval řadu svých děl. V Hlaholu zazní jeho sborové skladby v podání Kühnova smíšeného sboru. Pražské putovaní bude zakončeno v Konviktu, kde se v minulosti nacházela varhanická škola a mladý Dvořák zde studoval první dva roky po příchodu do Prahy.

V provedení houslisty Jiřího Vodičky a klavíristy Martina Kasíka zde zazní oblíbené skladby pro housle a klavír nejen z Dvořákova odkazu, ale také z díla jeho přítele a rádce Johannese Brahmse.

Na jednotlivé koncerty je možné zakoupit vstupenky zvlášť, nebo je možné je pořídit na všechny čtyři koncerty za zvýhodněnou cenu 500 Kč.
Antonín Dvořák se narodil v Nelahozevsi, miloval vilu na Vysoké, rád cestoval, oblíbil si Anglii a fascinovala ho Amerika.

Středobodem jeho světa však byla Praha. Zde od roku 1857 studoval, odstartovala zde jeho kariéra, zažil zde klíčová setkání svého života. Jako elév usedá s violou 
v orchestru Prozatímního divadla, jako věhlasný skladatel diriguje historicky první koncert České filharmonie.

Setkává se zde se svými donátory, stavitelem a filantropem Josefem Hlávkou 
či pozdějším švagrem, hrabětem Kounicem. Odsud vyjíždí na triumfální cesty po světě, a sem se 
s pokorou vrací. V Praze se žení, zažívá okamžiky rodinného štěstí i tragické ztráty, v Praze také 1. května 1904 umírá.

Výlet Po stopách A. D. je pevnou součástí programu Dvořákovy Prahy od roku 2013 a v minulosti tak mohli festivaloví návštěvnici zavítat do Lužan, středočeských Zlonic, Vysoké u Příbramě, Nelahozevsi a Kroměříže.

PROGRAM PO STOPÁCH ANTONÍNA DVOŘÁKA

Hlávkův byt /13.15
Bennewitzovo kvarteto: A.Dvořák – Smyčcový kvartet č.13 G dur, op.106, B.192

Kostel sv. Vojtěcha / 14.30
Pražský smíšený sbor, Jiří Petrdlík (sbormistr), Jan Steyer (varhany):
A. Dvořák – Biblické písně, op.99 (sborová úprava) – výběr
A. Dvořák – Mše D dur „Lužanská“, op.86, B.153 – výběr

Hlahol / 15.45
Kühnův smíšený sbor (mužský sbor, Jaroslav Brych (sbormistr), Lenka Navrátilová (klavír):
A. Dvořák – Kytice z českých národních písní, op.41, B 72 (Kalina, Zavedený ovčák, Úmysl milenčin, Český Diogenes)
A. Dvořák – Sborové písně pro mužské hlasy, B66 (Převozníček, Milenka travička, Já jsem huslař)
A. Dvořák – Z Kytice národních písní slovanských, op.43, B76, verze s dvouručním klavírem (Žal, Divná voda, Děvče v háji)

Konvikt (někdejší Varhanická škola)/ 17.30
Jiří Vodička – housle, Martin Kasík – klavír:
J. Brahms – Sonáta pro housle a klavír č.1 G dur, op.78
A. Dvořák – Romantické kusy, op.75, B 150
A. Dvořák – Mazurek, op.49, B 89

 

FESTIVAL: PO STOPÁCH ANTONÍNA DVOŘÁKA

KDY: 2. září 2018
KDE: Praha
VSTUPNÉ: od 500 Kč
WWW: www.dvorakovapraha.cz