Výtvarný tip: Současné guatemalské umění na výstavě Osmosis v pražské Latin Art Gallery

Latin Art Gallery představí v květnu na výstavě OS·MO·SIS práce dvou guatemalských umělců. Paulina Ramírez a Waseem Syed zkoumají ve svých dílech vlivy kultur, v nichž se za svůj život pohybovali – v České republice, Guatemale a Pákistánu. Prostřednictvím univerzálního jazyka umění chtějí oba otevřít dialog mezi různými kulturami a prozkoumat, jak kultura ovlivňuje umělce a jeho dílo. Vernisáž výstavy se koná ve čtvrtek 16. května v 18:00 hodin, výstava trvá do 30. května, každý z umělců je zastoupen 11 malbami. Galerie sídlí v Jungmannově ulici a je otevřená od pondělí do pátku od 15:00 do 18:00 hodin.

„Jednadvacáté století přišlo s novými výzvami, zcela zvrátilo naše staré vnímání toho, jak na této zemi koexistovat jako velké množství lidských bytostí. Naše dlouhodobé přesvědčení se v každém okamžiku zpochybňuje. Zdá se, že se vracíme v čase a veškerý konsenzus logického dialogu, dosažený mezi národy po staletí, se ztrácí. Technologie může být velkým pomocníkem, ale zároveň velkým nepřítelem,“ doplňuje Waseem Syed.

V plánu je přizvat k projektu Osmosis i další umělce z různých kultur a dokumentovat vývoj jejich práce. Organizátoři doufají, že tímto experimentem bude možné podpořit vzájemné porozumění a začlenění do tohoto neustále se měnícího světa.

Kulturní vazby

„Když mi Wassem Syed popsal projekt Osmosis, na němž zrovna pracoval, vzpomněl jsem si na fyzikálně-chemický koncept jevu osmóza. Ten souvisí s kapacitou rozpouštění některých látek, z nichž vzejde látka lepší, než byly použité prvky. Zjistil jsem, že tento termín se také používá k pojmenování vzájemného vlivu, registrovaného mezi jednotlivci, kteří jsou součástí stejné skupiny.“

Obě definice odpovídají cílům mimořádného úsilí, které spojuje kultury prostřednictvím vizuálního umění. Cílem tohoto setkání mezi kulturami je posílení vazeb mezi Evropou a Guatemalou. Místem setkání je Praha, jedna z evropských metropolí, která pro svou krásu a historické dědictví patří k nejnavštěvovanějším na světě. Zde jsou vystaveny práce dvou skvělých umělců: Pauliny Ramírez, narozené v Guatemale a která žije sezónně v Berouně blízko Prahy a Waseema Syed, Pákistánce, který je rezidentem v Guatemale. Oba sdílejí své vlivy, hledají společné body a své rozdíly a vystavují je otevřené diskuzi.

„Osmosis posiluje společné úsilí, abychom učinili viditelnými umělecké projevy středoamerického regionu a dali tak činnosti umění důležitou interkulturní funkci, která aktivně zapojuje vizuálního umělce do světa kolem něj.“ Tímto způsobem jsou umělci zrcadlem složitosti vztahů, které se vyskytují v současných společnostech a spolupracují s hledáním řešení pro integrovaný lidský rozvoj a mírové soužití.

 

VÝSTAVA: OSMOSIS

KDY: 16. května–30. května 2019
KDE: Latin Art Gallery, Praha
WWW: www.latin-art.cz