Zásady ochrany osobních údajů

Poslední update podmínek soukromí proběhl dne 31. 12. 2017

Bereme vaše soukromí velice vážně a proto bychom rádi transparentně popsali, které informace sbíráme a jak s nimi nakládáme. Tento server (kulturio.cz), mobilní aplikace a nebo některá z aplikací, které vás směřují k těmto podmínkám Zásady ochrany osobních údajů, jsou pod správou webové stránky Kulturio MAGAZÍN – v zastoupení jednatelů Šárky Hromádkové a Ing. Kamila Pekaře (dále jako „našich webových stránek“).

Používáním našich webových stránek, mobilní aplikace a služeb souhlasíte s naším shromažďováním a používáním vašich osobních údajů popsaných v těchto Zásadách ochrany osobních údajů. Pokud máte nějaké dotazy týkající se soukromí nebo potřebujete vědět více o informacích, které sdílíme a případně dále poskytujeme, kontaktujte nás, prosím, na emailové adrese info@kulturio.cz.

Součástí těchto podmínek jsou nasledující pasáže:
Cookies – https://kulturio.cz/cookies
Podmínky užití – https://kulturio.cz/podminky-uziti
Ochrana osobních údajů – https://kulturio.cz/soukromi
Autorská práva – https://kulturio.cz/copyright

 

Online zásady ochrany osobních údajů vysvětlují:

 • Jaké informace budeme sbírat
 • Jakým způsobem je budeme sbírat
 • Jak budeme informace chránit a uchovávat

 

1. Sběr informací

Nezpracováváme osobní informace uživatelů našich služeb v rozporu se zákonem, nebo k jiným účelům, než ke kterým uživatel vyslovil souhlas. Pokud v podmínkách není určeno jinak, využíváme tyto údaje, abychom našim uživatelům poskytli lepší služby a zlepšili naše podnikání. Informace shromažďujeme těmito způsoby:

 • Při vstupu do soutěže. Shromážděné informace zahrnují vaše jméno, telefonní číslo či korespondenční adresu. Tyto informace udržujeme do oficiálního ukončení soutěže a pro následné kontaktování výherce. Po skončení soutěže jsou všechny tyto osobní informace kompletně vymazány. Výjimku tvoří e-mailové adresy, jejichž použití je podrobně vysvětleno v bodu 6 viz níže.
 • Anonymní informace o používání můžeme shromažďovat, když navštěvujete různé části našeho webu nebo používáte naše aplikace. Můžeme také automaticky shromažďovat určité technické informace, například informace o konkrétním zařízení (například model hardwaru, verze operačního systému, typ zařízení, jedinečné identifikátory zařízení a informace o mobilních zařízeních, pokud používáte mobilní zařízení k přístupu na web). Tato data slouží k vyhodnocení návštěvnosti našich stránek, zlepšování obsahu a dalšího vývoje stránek, zajištění bezpečnosti našich systémů před útoky zvenčí či zneužití. Vaše údaje zpracováváme ve svých vlastních počítačových systémech.
 • Využiváme sociální sítě, mezi které mimo jiné patří Facebook, Instagram, Twitter či Google Plus. Máme přístup k informacím, které nám prostřednictvím sociálních sítí přímo poskytujete a které jsou v souladu s vaším nastavením ochrany osobních údajů v těchto sítích.

 

2. Použití informací

Jakékoliv informace, které od vás sbíráme, mohou být použity pro:

 • Personalizaci vaší zkušenosti a reakci na vaše individuální potřeby.
 • Přizpůsobení obsahu (například pro poskytnutní relevantnějších výsledků vyhledávání a reklamy).
 • Inovaci našich webových stránek.
 • Zlepšení podpory a služeb našim zákazníkům v závislosti na individuálních potřebách.
 • Můžeme použít vaši e-mailovou adresu, abychom vás informovali o našich službách.
 • Správu soutěže, nejrůznější propagace nebo průzkumy.

V případě potřeby použití informací pro jakékoliv jiné potřeby, než které jsou uvedeny v těchto Zásadách ochrany osobních údajů, vás budeme kontaktovat za účelem získání vašeho souhlasu.

 

3. E-Komerce soukromí

Jsme jedinými vlastníky informací shromážděných na těchto stránkách. Vaše osobní údaje nebudou bez vašeho souhlasu z žádného důvodu prodávány, vyměňovány, převáděny nebo poskytovány jakékoliv jiné společnosti, s výjimkou případů, kdy je to nezbytné ke splnění požadavku a / nebo transakce (například zaslání objednávky).

 

4. Zveřejnění informací třetím stranám

Vaše osobní identifikační údaje neprodáváme, nevyměňujeme nebo jinak nepřevádíme třetím stranám. To nezahrnuje důvěryhodné třetí strany, které nám pomáhají s provozem našich webových stránek nebo vedením našeho podnikání, pokud se strany dohodnou, že tyto informace jsou důvěrné.

Věříme, že je nutné sdílet informace s cílem vyšetřit, zabránit nebo podniknout kroky v případech nezákonné činnosti, podezření z podvodu, situace zahrnující potenciální hrozby pro fyzickou bezpečnost jakékoli osoby, porušování našich podmínek používání nebo v jiných případech vyžadovaných zákonem.

Neosobní/anonymní data však mohou být poskytnuty jiným stranám pro marketingové účely, reklamní nebo jiné použití.

 

5. Ochrana informací

Realizujeme celou řadu bezpečnostních opatření s cílem zajistit bezpečnost vašich osobních údajů. Přístup k osobním údajům je udělen pouze zaměstnancům, kteří jej potřebují k výkonu práce (například účtování nebo zákaznický servis). Počítače / servery sloužící k ukládání osobní údajů jsou uchovávány v bezpečném prostředí.

Používáme Cookies?

Ano. Naše Cookies zlepšují přístup na naše stránky a identifikují opakované návštěvy. Naše Cookies zvyšují uživatelský zážitek pomocí sledování a cílení na zájmy uživatele. Použití Cookies je čistě anonymní, tzn. není v žádném případě spojeno s žádnými osobními identifikačními údaji na našich stránkách.

 

6. Odhlášení

Poskytnutou e-mailovou adresu používáme k zaslání informací a aktualizací týkajících se vaší objednávky, občasným firemním sdělením, zaslání zajímavých informací atd. Pokud si nebude přát nadále získávat naše zprávy, v dolní části každého e-mailu naleznete podrobný návod pro odhlášení.

 

7. Souhlas

Používáním našich stránek souhlasíte s našimi zásadami ochrany soukromí.