Sociálně-umělecký projekt TAK TO BYLO… Lenky Záhorkové spolupracuje se seniory, které vybízí k ilustrování jejich životních příběhů. Ilustrace, zachycující osobní výpovědi, zásadní životní situace a vzpomínky, jsou přeneseny na odpadové porcelánové nádobí. Porcelán, který se běžně dědí z pokolení na pokolení, zde slouží jako médium pro mezigenerační komunikaci. Celý projekt nese myšlenky o hodnotách, které přináší stáří.

Projekt vznikl jako diplomová práce Lenky Záhorkové v ateliéru keramiky na Fakultě designu a umění Ladislava Sutnara na Západočeské univerzitě v Plzni. Se seniory vytváří sady porcelánového nádobí, kde se senioři stávají jejich designéry / ilustrátory a dokumentují jejich životní okamžiky a vzpomínky. Prostřednictvím vizuálního, zvukového i psaného projevu by měl projekt vzbuzovat emoce, klást otázky a upozorňovat na problémy spojené se stářím. „Zároveň svým projektem autorka poeticky ukazuje, jak mohou senioři svou moudrostí, zkušenostmi a nadhledem obohatit život jednotlivce i společnost…” komentuje projekt Mgr. MgA. Zuzana Novotná Ištvanová Ph.D, zabývající se dlouhodobě prací se seniory. Celý projekt se vyvinul z prvotní myšlenky ekologicky šetrvé upcyklace nádobí čtvrté jakosti, což je výrobní odpad nesplňující kvalitativní standardy stanovené výrobcem.

Na setkáních senioři postupně vytváří celou porcelánovou sadu o cca 7 kusech nádobí, na kterém se odráží celý životní příběh. V současnosti vzniklo již kolem 80 kusů ilustrovaného nádobí, a projekt nadále pokračuje. Mimo jiné totiž funguje jako aktivizační činnost seniorů a jako platforma může fungovat i do budoucna. Některé z vzniklých produktů budou reprodukovány a prodávány za účelem podpory autora ilustrace a participující neziskové organizace poskytující služby seniorům.

Mimo projekt se autorka zabývá designem, především designem porcelánu, ale i volnými, více konceptuálními objekty. Často balancuje právě mezi designem a volným uměním. V roce 2015 spoluzaložila značku NALEJTO ceramic design, pod kterou také prezentuje svou tvorbu. Její práce jsou často založené na hledání paralel mezi konstrukční a technologickou stránkou a stránkou ideovou. Inspiraci hledá například v koloběhu života, nekonečném cyklu – stvoření, zániku a obnovy předmětů.