Knižní tipy #75 s nakladatelstvím Host, které vás nenechají chladnými

233

Seznam následujících knižních tipů můžeme rozdělit do tří kategorií: knihy pro děti, knihy o společnosti a knihy beletrické. Všechny tituly spojuje pouze to, že ve čtenáři vyvolávají určitým způsobem tísnivý pocit.

Smrt staré Maši – Vratislav Maňák

Tato kniha je důkazem, že magický realismus se vyskytuje i v naší literatuře. Skládá se z šesti alegorických povídek z různých částí světa od Arábie, Afriky až k nedaleké Varšavě. V každé z povídek je hrdina, který se něčím liší od zbytku společnosti a nakonec je za svou jinakost potrestán smrtí, zapomněním nebo vyhnanstvím. Vratislav Maňák vás zve k dávným příběhům, které by mohly být napsány na zažloutlých stránkách knih v době, kdy se věřilo, že v každém obecním rybníku žije hastrman. Legendy a mýty psané současným autorem, kdo by si pomyslel, že to lze? Pro ty, kteří mají rádi velké fantastické příběhy, je to ideální čtení.
Knihu zakoupíte za 280 Kč na stránkách www.hostbrno.cz.

Smějící se bestie – Vilém Koubek

I když jsou Smějící se bestie druhým dílem postapokalyptické noirové ságy s hlavním hrdinou Vincentem Krhavým, dá se číst bez problému samostatně. Jistě, budou vás trápit myšlenky o Vincentově minulosti, avšak k pochopení děje knihy nejsou potřebné. Název knihy odkazuje k citátu, který pronesl zastupující říšský protektor Reinhard Heydrich o české povaze. Použití názvu není úplně náhodné, ale jde o oblíbený citát Vincenta Krhavého, který jej s čestností upomíná v různých situacích, v kterých se během děje knihy octne. Navíc se děj odehrává v budoucí České republice, která se přejmenovala na Odpočinek. V Odpočinku jsou hlavní občanskou složkou důchodci – současní mileniálové, kteří si zachovali navyklé rysy právě této generace, jako je influencerství a téměř neexistence vlastního života mimo sociální sítě. Tito ovládají celou společnost a mladí jim slouží jako dárci orgánů, tudíž jsou prakticky nesmrtelní. Toto je čtení pro ty, kterým jsou sympatičtí hrdinové, životní ztroskotanci, kteří neuvěřitelně konzumují alkohol a občas se jim u toho náhodou podaří zpunktovat povstání proti zavedenému režimu/pořádku. Pití, popíjení, chlastání je převažujícím motivem celého příběhu. Možná by se kniha také dala shrnout jako denní záznam alkoholika. 
Knihu zakoupíte za 297 Kč na stránkách www.hostbrno.cz.

Bídníci – Anna Mayrová

Anna Mayrová se rozhodla přiblížit světu realitu vyloučené menšiny nezaměstnaných Němců a povedlo se jí to. Na rozdíl od většiny knih, které řeší tématiku chudoby, nejde o žádnou studii člověka, který ve skutečnosti nemá s dlouhodobou nezaměstnaností a s tím spojeným fungováním života nic společného. Autorka vyrostla v prostředí této menšiny, její oba rodiče patří k dlouhodobě nezaměstnaným a tak ji od malička kromě rodičů stál za patami také pracovní úřad. Velmi pochopitelně a úplně ukazuje obraz toho, jak probíhá princip odcizení této menšiny, proč k tomu dochází a že jsou ve skutečnosti pro společnost potřební. Plní úlohu odstrašujícího příkladu, jak může člověk dopadnout bez práce. Kromě analýzy Mayrová také nabízí řešení celé situace, návrhy jak zamezit vznikání chudinských čtvrtí, kde se většina lidí chová podle stereotypů, které o této sortě mezi ostatními lidmi panuje. Mayrová upozorňuje, že řešení není možné hledat v jednotlivých příbězích a snaze jiných prokázat dobrodiní, ukázat se jako soucítící, ale v nápravě systému a chápání principu nezaměstnanosti. Důležitá je prevence vzniku bezvýchodných situací a pokud už do nich člověk upadne, tak mu poskytnou pomoc s důstojným řešením. Místo toho společnost vynakládá hromadu financí na azylové domy, sociální pracovníky, rekvalifikační kurzy. Je to jistě palčivá tématika, kterou autorka otevírá, ale pro stále propojenější společnost je nezbytné se těmito věcmi zabývat, aby mohla efektivně fungovat.
Knihu zakoupíte za 297 Kč na stránkách www.hostbrno.cz.

Slepé skvrny – Daniel Prokop

Daniel Prokop se zabývá velmi blízkým tématem jako Mayrová. Narozdíl od ní ale píše o společnosti české. Tato kniha je více akademická, proto tak snadno nepůsobí na emoce, ale zároveň v ní není ani stopa po žalování na nespravedlnost, proto je snáze stravitelná pro ty, kterým se příří emoční nátlak. Kniha je rozdělena do kapitol, které spolu úzce souvisejí, všechny analyzují českou společnost a fenomény v ní fungující. Kromě analýzy jde o demaskování lživého obrazu, který většina z nás má ať už utvořený díky médiím, předávaným zkušenostem nebo špatné interpretaci skutečnosti kvůli sociální bublině. Daniel Prokop píše o třídním rozdělení české společnosti, a vám nezbývá než se zamyslet nad tím, v jakém světe vlastně žijete. Jedna z prvních informací se týká chudoby, která je mnohem větší než si většina myslí. Vysvětluje také, jak s chudobou souvisí nerovné šance ve vzdělání a pozdější politická orientace. Děti rodičů z určitého přostředí mají tendenci přebírat politické smyšlení rodičů jen s příklonem k nově vzniklým stranám. Radikalismus není znakem menší inteligence, také neplatí, že by v chudších regionech žilo více málo inteligentních lidí. Autor nám v knize vysvětluje, že právě nevyhovující podmínky, nerovné šance a chudoba vedou lidi k nedůvěře ve stát, v hledání potencionálního nebezpečí například v migrantech, kteří ohrožují jejich již tak nejisté místo ve společnosti a tedy volbě populistů a radikálních stran. Kniha nám umožňuje plně nahlédnout a pochopit nešvary české společnosti za pomoci prostých dat a nečernobílé argumentace a měla by být povinnou pro všehny, kteří ovlivňují veřejnou sféru.
Knihu zakoupíte za 322 Kč na stránkách www.hostbrno.cz.

Mojenka – Olga Stehlíková

Poslední kniha je určena především dětem mladšího školního věku, ale i všem, kdo si rád přečte zajímavý příběh z pohledu dítěte. Olga Stehlíková je velmi známou českou autorkou a její knihy nejsou nikdy zklamáním. Nejinak je to s knihou Mojenka. Vypráví příběh sympatické svérázné holčičky Magdalény, která stejně jako její maminka miluje přírodu a protože nesnáší svoje jméno, maminka ji říká Mojenka. Hlavní hrdinka žije životem, který je v rámci školního kolektivu osamělý a většinu svého času mimo školu tráví s maminkou čtením knížek o přírodě, chozením po lese a malováním. Mojenka miluje všechna zvířata, svého baculatého tátu a vesnickou babičku s dědečkem, co ale nesnáší jsou paraziti a to proto, že její maminka onemocní rakovinou. Mojenka se naráz ocitá sama a začne provádět nejrůznější telecí nápady, které naštěstí mají vždycky celkem šťastný konec. Styl vyprávění je neotřelý a věříte, že příběh je skutečně z pohledu malého děvčátka. Mimo dojemný příběh, který díky otevřenému konci a emocemi přespříliš nezatíženému vyprávění nepůsobí tragicky, obsahuje velmi krásné ilustrace, na kterých se to hemží a překypuje živými tvory. Oceňuji velmi také to, že autorka používá plné názvy živočichů a tak nedělá z dětí hlupáky a navíc poučí o existenci mnohých zajímavých tvorech i dospělé.
Knihu zakoupíte za 339 Kč na stránkách www.hostbrno.cz.