Od února až do konce června mají návštěvníci pražského Výstaviště v Holešovicích možnost zhlédnout unikátní výstavu Mumie světa věnující se způsobům mumifikace a pohřebním rituálům. Na výstavě spolupracovali američtí vědci spolu s univerzitami.

Podílelo se však na ní i několik světových muzeí a soukromí sběratelé. Díky tomu se podařilo vytvořit značnou sbírku originálních mumií a dalších artefaktů. Do Česka zapůjčenou výstavu obohacuje i sekce Česká stopa, na níž se podílely Národní muzeum, Hrdličkovo muzeum a Náprstkovo muzeum.

výstava MUMIE SVĚTAS mumiemi máme spojený především Egypt. Mumifikace zde byla běžnou činností a egyptských mumií se dochovalo nejvíce. Díky vědcům a cestovatelům, kteří svou světovou „expanzi“ za poznáním a dobrodružstvím zahájili právě v severní Africe, máme dnes celou vědu zabývající se egyptským pohřebnictvím. Ale i další národy, jako třeba jihoameričtí Indiáni, své mrtvé mumifikovali, svým vlastním způsobem. A zapomínat nesmíme ani na mumie, jež vznikly přirozeně. Ideální klimatické a přírodní podmínky nedovolily tělům se rozložit. „Podmínkami pro přírodní mumifikaci jsou nízká vlhkost, chladno, proudění vzduchu a absence škůdců jako hmyzu či hub. Může se to zdát být náročné, ale přírodní mumie se našly na mnoha místech světa,“ vysvětluje mluvčí výstavy Květa Havelková.

výstava MUMIE SVĚTAObě kategorie, přírodní i umělá mumifikace, jsou na výstavě zastoupeny, zapomínat nesmíme ani na další artefakty a množství zajímavých informací. Výstava začíná jihoamerickými mumiemi, mezi nimiž najdete i jednu dětskou, pravděpodobnou oběť náboženských obřadů. Další galerie patří jednomu z nejzajímavějších exponátů, baronu von Holzovi, který zemřel během třicetileté války a zůstal zachován do dnešních dní. Stejně, ne-li lépe, zachované boty dělají dobrou reklamu baronovu ševci. Následuje rozsáhlá egyptská část zahrnující i artefakty a amulety vkládané do hrobek zemřelých. Mumie dvou kněží z amerických sbírek doplňuje v české stopě Náprstkovým muzeem zapůjčená mumie ženy, která pochází ze stejné doby a stejného města. Jelikož Achmím nebylo velké město a žena nejspíš patřila k vyšší společenské vrstvě, je velmi pravděpodobné, že se tito lidé za života znali a stýkali.

výstava MUMIE SVĚTAEgyptskou mumifikací se nechali inspirovat američtí vědci z Marylandské univerzity a jedno z těl určených na vědecké účely se rozhodli dle dostupných informací sami mumifikovat. Výsledkem je Mumab, tělo člověka mumifikované v roce 1994. V roce 2020 bude sice pohřbeno, nicméně nyní máte možnost si zdařilou kopii starověké egyptské mumie prohlédnout na výstavě. Mumie však mají i praktičtější vědecké využití. Díky forenzním metodám a nejnovějším technologiím se dozvídáme nejen o chorobách, jimiž trpěli, ale také o tom, co jedli a další informace. Například mumie z maďarského Vácu, jež jsou také součástí expozice, vědcům poskytly cenné informace o starých kmenech tuberkulózy, díky čemuž je možné nalézt nové účinné látky proti této nemoci. Ale i dříve byla mumifikovaná těla součástí vědy – skotský doktor Burns na počátku 19. století využíval preparované a mumifikované lidské ostatky pro potřeby výuky anatomie na univerzitě.

výstava MUMIE SVĚTAV české sekci kromě mumií je možné spatřit i CT scany, díky kterým vědci vidí, co je uvnitř, aniž by museli poničit obalové vrstvy. „V České republice dochází již několik let k mapování všech mumií, jež u nás máme. Pomocí CT scanu se zjišťuje, kdo v rakvi opravdu je. Často se totiž přijde na to, že uvnitř rakve leží mumie, která tam nepatří. Informace na rakvích, které obsahují i jméno zemřelého a jeho příbuzných, se neshodují s tělem uvnitř a kolikrát v rakvi určené muži leží žena a podobně. Díky CT scanům se také odhalilo, že v egyptské mumii sokola, symbolu boha Hora, je krahujec, navíc daný opačně,“ doplňuje Květa Havelková. Kromě cizokrajných mumií z muzeí máme i naše vlastní, například ty z klatovského kláštera nebo neidentifikovanou mumifikovanou hlavu zapůjčenou z Hrdličkova muzea nalezenou přímo v centru Prahy.

Ačkoli počet mumií je mnohem nižší, než když se vydáte například do palermských kapucínských katakomb, jedná se o zajímavý průřez světovou mumifikací s odkazem až do dnešních dní. Navíc informace, které na výstavě nasbíráte, ukáží mumie i v jiném než pouze fantaskním a šokujícím světle.

 

výstava MUMIE SVĚTA