- Reklama -

O tom, že nakladatelství Slovart vydává dechberoucí obrazové knihy, jsme vás už nespočetněkrát informovali. Dnes vám doporučíme čtyři tituly, které nabízí díla světoznámých umělců: Gustava Klimta, Claude Moneta, Edvarda Muncha a nechybí ani Kandinskij. Všechny čtyři knihy mají stejný formát, texty jsou v několika jazycích, tištěné jsou na lesklém papíře a obsahují zhruba tři sta stran fotografií uměleckých děl.

Hajo Düchting – Edvard Munch

Dr. Hajo Düchting je známý historik umění, malíř a autor celé řady publikací.
Edvard Munch (1863–1944) je nejvýznamnějším skandinávským umělcem a průkopníkem expresionismu. Spolu s ním vstupují do umění nová témata: existenciální strach, osamělost člověka a nepředvídatelnost jeho pocitů. Tragickou historii Munchovy rodiny lze chápat jako příčinu toho, že malíř nikdy nemohl dosáhnout optimisticky laděného, impresionistického obrazu světa.

Po naturalistických začátcích se umělec ve své malbě zaměřil na vyjádření duševních stavů a osudových otázek.
Munchovy skicové, měkce plynulé kontury a velké klidné barevné plochy, které vypadají jako vylitá barva, jsou ovlivněny secesí, aniž by však ustrnuly v dekorativní ornamentálnosti.
Kniha je rozdělena do kapitol, které obsahují jak fotografie jeho děl, tak i jejich detailní popis. Najdeme zde Obrazy strachu, Nemocné dítě – setkání se smrtí, Munch v Paříži – impresionistické období, Vlys života – báseň o životě, lásce a smrti, Pozdní úspěchy – portéty, krajiny a autoportréty a Munchovo grafické dílo. Na jejím konci je mapa, ve které jsou vyznačená muzea po celém světě, kde je Munchovo dílo vystaveno.

Publikace je psaná v šesti jazycích a každý Munchův fanoušek skáče radostí. Knihu si můžete prohlížet donekonečna a stále zde najdete něco nového. Na Munchova díla se může člověk dívat i několik desítek minut i několikrát po sobě a stále překvapí a vyvolává řadu nejrůznějších emocí.
Knihu zakoupíte za 254 Kč zde.

Martina Padbergová – Claude Monet

Dr. Martina Padbergová je historička umění, kurátorka na volné noze a spisovatelka. Její výstavy a publikace se soustřeďují převážně na moderní umění.

Nesčetné obrazy nám odhalují rozsáhlé dílo Clauda Moneta – výtvarníka, který více než kdokoli jiný učinil z pozorování a vnímání základ své umělecké činnosti. Umělcovým ateliérem se stala příroda sama a výsledkem jsou fascinující krajinné scenérie a jejich proměny dané počasím a ročními obdobími.

Claude Monet byl PAN MALÍŘ. Jeho impresionistické dílo nepůsobí lhostejně, často pohladí po duši a působí uklidňujícím dojmem. Must–have všech fanoušků kvalitního a krásného umění… kdo by nechtěl mít řadu jeho děl ve svojí knihovně?
Knihu zakoupíte za 254 Kč zde.

Janina Nentwigová – Gustav Klimt

Dr. Janina Nentwigová je historička umění působící také jako nezávislá spisovatelka a badatelka. Ve svých četných publikacích se zaměřuje zejména na moderní umění.

Gustav Klimt byl jedním z nejkontroverznějších a zároveň nejúspěšnějších umělců své doby. Jeho díla vyvolávala skandály, jaké vídeňská scéna z počátku 20. století nikdy nezažila. Měšťácká vyšší třída období fin de siècle však umělce podporovala a díky výnosným zakázkám se z něj stal vyhledávaný portrétista. Ve svém charakteristickém ornamentálním stylu vytvořil Klimt několik secesních ikon. Jeho dílo Polibek je nepochybně jedna z nejslavnějších maleb 20. století.

V muzejních obchodech jsou Klimtovy obrazy doslova všudypřítomné, zdobí plakáty, hrnky, mazací gumy i deštníky – a neztratily přitom nic ze svého kouzla. Proč tomu tak je a co víme o tvůrci těchto jedinečných obrazů, jenž sám sebe provokativně popsal jako „nikterak zajímavého člověka“?
Knihu zakoupíte za 254 Kč zde.

Hajo Düchting – Kandinskij

Vasilij Kandinskij se narodil 4. prosince 1866 v Moskvě. Vyrůstal v dobře zajištěné středostavovské rodině, která si byla vědoma jeho talentu a na cestě za uměním ho podporovala. V roce 1871 se celá rodina přestěhovala do Oděsy, kde jeho otec vedl firmu obchodující s čajem. Stejného roku se rodiče rozvedli, avšak i poté udržovali přátelské vztahy.

Ačkoliv mladý Vasilij miloval umění, rozhodl se studovat práva a ekonomii; promoval v roce 1893 a následně dokončil i doktorát. V roce 1896 s přislíbeným profesorským místem na Univerzitě v Dorpatu v dnešním Estonsku a s vidinou akademické kariéry uzavřel sňatek se svou sestřenicí Anjou Tšimjakinovou.
Kandinského buržoazní kariérní postup však narušily dvě události, které v něm znovu probudily jeho tajný sen stát se umělcem: první byla výstava francouzského umění v Moskvě, kde ho ohromila jedna z Monetových maleb kupek sena, protože v ní rozpoznal, že vizuální efekt malby je nezávislý na objektu, který znázorňuje.

Druhým přelomovým zážitkem byla pro Kandinského návštěva opery, kde zhlédl Wagnerova Lohengrina: „Viděl jsem před sebou všechny barvy. Divoké, téměř šílené čáry před očima.“ Právě koncept synestezie ho jako umělce fascinoval a dovedl ho k vymezení teorie zvuku a barvy.
Posledním impulsem byl objev radioaktivity francouzským fyzikem Antoinem–Henrim Becquerelem v roce 1896: „V mé duši se rozklad atomu rovnal rozkladu celého světa. I ty nejpevnější přehrady se náhle přetrhly. Vše se stalo nejistým, nestabilním, poddajným. Nevidil bych se, kdyby se přede mnou rozplynul kámen a vítr by ho odvál.“
Knihu zakoupíte za 254 Kč zde.