Česká a světová klasika v novém formátu s ilustracemi Tomski&Polanski v edičním plánu nakladatelství Slovart

38
- Reklama - Letní intenzivní kurzy němčiny - Goethe Institut

Nakladatelství Slovart vydává edici Česká a světová klasika v nové podobě. V minulosti vydané tituly, doplněné tituly novými, se na trhu znovu objeví v novém formátu, ilustrace na obálce vytvořili v ateliéru Tomski&Polanski. Prvním titulem je Divá Bára a jiné dívky na útěku, povídkový výbor ze zralých próz Boženy Němcové, který sestavila, uspořádala a doslovem opatřila literární historička Jaroslava Janáčková.

Ideu dívky-ženy na útěku propojila s útěky spisovatelčinými. Nejintenzivněji se motiv útěku, vzdoru a požadavku svobodné volby životní cesty promítl do nebývale odvážné a otevřené lyrické prózy Čtyry doby. Němcová v ní vyslovila svou vlastní potřebu nezávislosti a seberealizace, revoltu moderní ženy proti slepým společenským konvencím. Motiv svérázného osvobodivého „útěku“ spojuje i její další ženské povídkové postavy z našeho výboru – Báru (Divá Bára), Madlu (Dobrý člověk), Katušku (Chyže pod horami) a Verunku (Cesta z pouti).
Titul byl vybrán v souvislosti s připomenutím 100. výročí ženského volebního práva v Českých zemích.

Spolu s tímto povídkovým výborem vychází kniha Ženy milující Davida Herberta Lawrence v překladu Martina Hilského. Jeho osou je komplikovaný, neustále se proměňující vztah dvou mileneckých párů, z nichž jeden dospívá přes ostré konflikty k životnímu naplnění, zatímco druhý se tragicky rozpadá. Milenecké kvarteto doplňují další četné postavy a vztahové propletence. Román je citlivou analýzou vztahů obou sester k sobě, k okolí a především k milencům.

Na podzim 2019 vyjdou v edici tituly Výrostek (F. M. Dostojevskij), Oblomov (I. A. Gončarov), Můj obchod se psy (J. Hašek) a soubor Hordubal, Povětroň, Obyčejný život (K. Čapek).

❖ Obě knihy zakoupíte na stránkách www.slovart.cz.

- Reklama - Letní intenzivní kurzy němčiny - Goethe Institut