Český porcelán tří století je vůbec první výstavou v pražském Uměleckoprůmyslovém muzeu, která přibližuje vývoj porcelánu vyrobeného na území Čech od jeho počátků až k dnešním dnům. Navíc expozice představuje ucelenou historii českého a československého porcelánu poprvé z hlediska výtvarného vývoje, tedy prostřednictvím vzhledu porcelánových výrobků typického pro určitá období. Na poměrně malém prostoru provází návštěvníka proměnou tvarů a dekorů stolního i ozdobného porcelánu v různých etapách, upozorňuje na zajímavá řešení a významné mezníky.

Období empíru, biedermeieru, historismu a secese vystřídají dekorativismus a funkcionalismus, za úspěchy na bruselské přehlídce následuje doba socialistické velkoprodukce a po útlumu v období privatizace nabídne pohled na dnešní situaci, kdy vedle zavedených společností vstupují na trh s rozmanitými porcelánovými kolekcemi i ateliéry návrhářů. Základním úkolem výstavy je upozornit na zručnost modelérů a nadání malířů v minulosti, stejně jako sledovat propojení práce návrhářů a designérů s následnou tovární realizací a velkoprodukcí v nedávné i bezprostřední současnosti.

Vpravo: Papageno, Lippert & Haas, Horní Slavkov, 1838

Výstava představuje reprezentativní výběr z produkce proslulých i méně významných porcelánek v Čechách. Nejstarší fázi zastupuje porcelán z Horního Slavkova, Klášterce nad Ohří, Březové či Lokte, z produkce 20. století vystupuje do popředí tvorba porcelánky v Ostrově, v moderním období pak návrhy designérů spolupracujících s Karlovarským porcelánem či autorské práce umělců i studentů činných v keramických ateliérech uměleckoprůmyslových škol.

Papageno, Lippert & Haas, Horní Slavkov, 1838

Exponáty pocházejí z nejvýznamnějších českých muzejních sbírek, z nichž většina dokumentuje historii výroby českého porcelánu již od konce 19. století. Vedle početně rozsáhlé sbírky Uměleckoprůmyslového musea v Praze jsou významnými pracemi zastoupeny sbírky Západočeského muzea v Plzni, Muzea Karlovy Vary, Regionálního muzea v Teplicích, Oblastního muzea v Chomutově či města Lokte. K úplnosti přehledu současného českého porcelánu vstřícně přispěli i současní přední výrobci.

Váza s portrétem císaře Ferdinanda V. Dobrotivého, Slavkov, 1835-1840

Kromě jiných jedinečných, uměleckořemeslně náročně zpracovaných a na pohled krásných předmětů na výstavě je k vidění:

  • nejstarší porcelánový výrobek z Čech, koflík s nápisem „Vivat Böhmen“ z roku 1784
  • koflíky a vázy s mistrně provedenými drobnomalbami pohledů na Prahu, Karlovy Vary a další známá místa
  • proslulé soupravy pro císaře Ferdinanda I. a hraběte Thuna
  • monumentální vázy určené pro expozice na světových výstavách v Chicagu a Paříži
  • secesní soupravy elegantních tvarů s květinovými dekory
  • extravagantně tvarovaný a exotickými motivy zdobený porcelán období art deco
  • soupravy a plastiky, které úspěšně reprezentovaly československý porcelán na EXPO 58 v Bruselu či na XII. Trienále v Miláně v roce 1960
  • tvorbu současných designérů 

Váza, Pfeiffer & Löwenstein, Ostrov, návrh Eduard Schickel, Karlovy Vary, 1925

DOPROVODNÝ PROGRAM K VÝSTAVĚ

Český porcelán tří století. Komentovaná prohlídka
30. 4. 2024 v 18 h – historická budova

Proměny českého porcelánu. Přednáška
07. 05. 2024 v 18 h – historická budova

Český porcelán tří století. Komentovaná prohlídka
04. 06. 2024 v 18 h – historická budova

Český porcelán tří století. Komentovaná prohlídka
03. 09. 2024 v 18 h – historická budova