- Reklama -

Od prvního vydání Encyklopedie naší přírody uběhlo 17 let, během kterých vyšla opakovaně v nákladu několika desítek tisíc výtisků.
Našla si široký okruh čtenářů všech věkových kategorií, obzvlášť příznivé ohlasy přicházejí ze škol. Co stojí za jejím úspěchem?

Bezpochyby je to koncepce umožňující pohled na dění v přírodě v širších souvislostech a zároveň i v detailech, pozoruhodných i překvapivých, viditelných či skrytých. Netradičním způsobem vede čtenáře „za oponu“ přírody, upozorňuje na netušené souvislosti a rozmanité projevy živých organismů.

Základ uspořádání encyklopedie tvoří – kromě úvodní kapitoly o širším kontextu naší přírody – výběr 26 hlavních stanovišť od lužních a horských lesů přes louky, jezera, řeky, rašeliniště až po parky a obory, vesnice a města i průmyslovou a obnovenou krajinu.

Na počátku kapitoly je čtenář doslova „vtažen“ do biotopu neobyčejně věrohodným dioramatem a pak následuje mozaika fotografií, kreseb, schémat i jiných grafických doplňků.
Text je čtivý a vstřícný ke čtenářům, přestože obsahuje značné množství názvů druhů rostlin a živočichů i odborných termínů.

Téměř dvě desetiletí jsou dlouhým obdobím nejen v životě člověka, ale i přírody. Od doby, kdy encyklopedie vyšla poprvé, se v přírodě mnohé změnilo a stále mění, a tak je na místě, že knihu nově uzavírá kapitola o proměnách světa kolem nás. A pokud vás příroda zajímá, přijměte pozvání a vydejme se společně za jejím poznáváním…

 

Kniha: Encyklopedie naší přírody

Autor: Miloš Anděra
Vazba: pevná
Počet stran: 176
Formát: 21,5 x 29 cm
Rok vydání: 2017
Cena: 297 Kč
www.slovart.cz

PŘEHLED RECENZE
Zpracování
10
Obsah
10
Informační hodnota
10