Kniha Ďáblovo zlato: o bratrské rivalitě, jež rozpoutala válku gangů

346

V nakladatelství MOBA vyšla koncem loňského roku kniha Ďáblovo zlato, pod níž jsou podepsaní autoři Vojtěch Záleský a Lukáš Štěrovský. Jde o jejich knižní debut, jehož cesta na pulty knihkupectví byla značně spletitá. O tom, jak moc, svědčí fakt, že první verze rukopisu vznikla již v roce 2011. 

Uplynula tak řada let, než se kniha ve své konečné podobě dostala ke čtenářům. Původní verzi z roku 2011 se po připomínkách rodinné známé autoři rozhodli přepracovat. Druhou verzi pak dokončili v roce 2013. O dva roky později proběhl první pokus o vydání. Tehdy vyšla v dnes již neexistujícím vydavatelství Lekmoty e-kniha Volba, jejímž autorem je Harry Hank. Pod pseudonymem se však neskrýval nikdo jiný než Vojtěch Záleský a Lukáš Štěrovský. Volbu tak lze označit za „beta verzi“ Ďáblova zlata. 

Zánik vydavatelství se pro autory stal podnětem k dalšímu přepracování knihy. Námět tedy sice zůstal tentýž, ale Ďáblovo zlato se od Volby liší hned v několika aspektech. Autoři upravili hlavní postavy, celý příběh zkrátili, a především změnili konečné vyznění. Po všech zmíněných peripetiích se v loňském roce podařilo docílit vydání knihy v klasické papírové podobě, tentokrát navíc již pod vlastními jmény obou autorů.

Knihu samotnou shledávám obdobně zajímavou jako pozadí jejího vzniku. Děj vypráví o dvou bratrech, kteří v první polovině 20. století emigrují do Ameriky. Nikoli však společně, ale každý zvlášť. Tony v Americe navíc přijme novou sicilskou (čti mafiánskou) rodinu, jejíž pravidla mu zapovídají udržovat styky s kýmkoli zvenčí. Když se tedy o pár let později objeví Adam, není Tony vůbec nadšený. A tak ani Adamovi nezbývá než si najít novou rodinu. „Adoptuje“ ho konkurenční mafiánský spolek Irů a Adam se stává přímým sokem svého bratra. Jelikož se příběh odehrává v době americké prohibice, předmětem jejich ostrého boje je nejžádanější komodita té doby – alkohol. Přestože inspiraci Puzovým Kmotrem nelze přehlédnout, je to právě alkohol českého (respektive československého) původu, který románu dodává jistou originalitu. Ďáblovo zlato se pro mě stalo příjemným překvapením i z několika dalších důvodů. Tím nejzásadnějším je čtivost a snadná stravitelnost. Příběh není zbytečně komplikovaný a je dobře vystavěný, ačkoli jsem narazila i na jednu drobnou nesrovnalost. 

Trochu jsem ovšem postrádala větší rozkreslení psychologie postav. Ne že bych očekávala novodobý Zločin a trest, ale uvítala bych více detailů například u momentu, kdy Adamova prvotní zatrpklost vůči bratrovi přerostla v ochotu jít doslova přes mrtvoly. Tonyho chování působí poněkud strojově a naprosto bez emocí, zvlášť během vánoční vendety. Později však naznačí, že mu zabíjení není až tak po chuti, ale větší prostor myšlenkovým pochodům a pocitům hlavních hrdinů autoři nevěnují. Zda je k tomu vedly obavy, že by podobné odbočky od děje byly na úkor stravitelnosti příběhu, se lze jen dohadovat.

Je celkem patrné, že se na Ďáblově zlatě podíleli dva spisovatelé a že každý zpracovával jednu postavu a dějovou linii. Tonyho pasáže jsou psány v er-formě, oproti tomu Adam svou část vypráví z pohledu první osoby. Někomu toto dvojí provedení může narušovat plynulost vyprávění, osobně ho však považuji za sympatické oživení knihy. Byť takto vedená forma budí dojem, že Adam je v tomto příběhu důležitější postavou. U obou hlavních hrdinů jsem nejvíce ocenila, že jejich charaktery a pohnutky nebyly ryze černobílé. Zatímco Adam zpočátku vzbuzoval lítost a pochopení, ke konci, kdy ze všech svých činů vinil bratra, již nebylo možné s ním zcela sympatizovat. Do jisté míry i proto, že nebylo plně vysvětleno, co přesně jej k danému chování vedlo, jak jsem zmínila výše. Tonyho osobnost je přímočařejší, avšak z náznaků lze odvodit, že kdyby měl možnost výběru a nebyl v zajetí „láskyplného“ objetí své sicilské rodiny, jednal by nejspíš jinak. Na svém blogu Literární svět Vojtěch Záleský v jednom z příspěvků uvádí, že „vždycky se najde někdo, kdo vám to omlátí o hlavu“. To je tak trochu případ této recenze, ovšem navzdory uvedeným připomínkám je můj celkový dojem z knihy převážně pozitivní. Kniha mě zaujala na první pohled jednoduchou, avšak výstižnou obálkou. Následně mě mile překvapily námět i jeho zpracování. Oceňuji také jazykovou stránku knihy. Pár chyb by se sice našlo, ale jsou zcela zanedbatelné, vzhledem k tomu, v jakém stavu a s jakými hrubkami dnes vychází některé knížky. Byť mám tedy určité výhrady, rozhodně neváhám s doporučením. Ďáblovo zlato vás vtáhne natolik, že nad jakýmikoli nedostatky rádi přimhouříte oči.

 

KNIHA: ĎÁBLOVO ZLATO

Autor: Vojtěch Záleský, Lukáš Štěrovský
Nakladatelství: MOBA
Rok vydání: 2020
Počet stran: 304
Formát: 120 x 200
Cena: 231 Kč
www.mobaknihy.cz

PŘEHLED RECENZE
Příběh
8
Práce s jazykem
9
Originalita
7
recenze-kniha-dablovo-zlatoKniha Ďáblovo zlato mě mile překvapila. Svou jednoduchou, avšak výstižnou obálkou, svým námětem i jeho zpracováním. Samozřejmě je prostor pro výhrady. Například bych ocenila, kdyby byla psychologie obou hlavních hrdinů rozkreslena o něco detailněji. Celkový pozitivní dojem z knihy to však nikterak nenarušilo. Ďáblovo zlato vás do svého příběhu vtáhne natolik, že nad drobnými nedostatky mávnete rukou.