- Reklama - Letní intenzivní kurzy němčiny - Goethe Institut

Svátky klidu a míru. Vánoce každý slaví po svém, ale existují tradice, které některé rodiny dodržují. Ty se samozřejmě netočí jen kolem Štědrého dne, ale trvají po celý prosinec. K této době neodmyslitelně patří vánoční trhy a jarmarky s nevšedním programem. Víte, jak slaví Vánoce v jiných zemích a kdo tam nosí dárky, když ne Ježíšek?

Zvyky jsou spjaty s nejstaršími tradicemi křesťanských předků, kteří oslavovali slunovrat, ale některé vznikly v minulém století. Pro mnohé z nás jsou tyto tradice staré a zapomenuté, jiní si zase vytváří tradice nové. Například v podobě sledování vánočních filmů a pohádek. U nás doma nevynecháme Pelíšky a klasické hlášky jako: „Jindřiško! Ještě jsme nelili olovo.“ 

Příprava na vánoční svátky začíná již adventem. Samotný překlad slova advent znamená příchod neboli příprava na příchod Spasitele. Symbolem adventu je adventní věnec, vyroben z jehličnatých větví. Dnes se věnec objevuje v různých podobách a ve všemožných barvách. Barvy a počet svíček záleží na zvycích a tradicích, ale podle té křesťanské by se měla objevit barva fialová. Tato barva totiž znázorňuje období postu a pokání. Půst se dodržoval po celou dobu, aby bylo co nejvíce zásob. Odměnou byla štědrovečerní večeře nebo všem známý perník. 

S první tradicí se setkáváme 4. prosince na svatou Barboru. Dívky si nařezají třešňové větvičky a pokud jim na Štědrý den vykvetou, do roka se vdají. Často větvičky pojmenují jmény svých nápadníků a čeká se, který „vykvete“ dřív. V minulosti po vesnicích chodily ženy v bílých šatech a rozdávaly hodným dětem ovoce, ale tuto roli převzal svatý Mikuláš. Ze zkomoleniny Mikuláše vznikl proslulý Santa Claus. Jeho svátek sice připadá na 6. prosince, ale mikulášská družina chodí v předvečer tohoto dne. Mikuláše dnes doprovází anděl s čertem a dětem za říkanku nebo modlitbu nadělí mikulášskou nadílku. Jiný kraj, jiný mrav, což znamená, že v průvodech mohou být i jiné postavy.

V tomto období se pořádají trhy a jarmarky. Trhy a jarmarky jsou převzaty z Rakouska a Německa, kde v minulosti byly zcela běžné. Po rozšíření v Evropě se ujaly i u nás a lidé na ně nedají dopustit. Právě tady se setkáte s mnoha lidovými tradicemi. I když je tato doba postní, v praxi to tak nevypadá. Na trzích naleznete mnoho pochutin nebo punčů, kterým nejde odolat.

Ke konci doby adventní se lidé připravují na hlavní svátky. Pokud pečete, nesmí chybět perníčky nebo vánočky. Kdo by si nepřál dostat pusu pod jmelím? Jmelí je jednou z mála květin Vánoc, mezi které patří i vánoční hvězda. Věděli jste, že první vánoční stromek v Čechách měl Jan Karel Liebich, ředitel Stavovského divadla? V roce 1812 jej představil svým přátelům u sebe doma, ale vánoční stromky se začaly rozšiřovat o něco později, především v zámožných rodinách. V sobotu před čtvrtou adventní nedělí si lidé mohou z kostela nebo z náměstí přinést Betlémské světlo. 

Štědrý den patří ještě do adventu a první hvězda večera značí Vánoce. Na Štědrý den byl přísný půst, nejedlo se vůbec, nebo se jedly postní pokrmy, jako například kuba. Jistě každý z nás slyšel, že pokud vydržíme celý den nejíst, tak uvidíme zlaté prasátko. Přiznejme si, že tento půst se dodržuje velice těžko, a tak mezi tradice patří pojídání sušeného ovoce. Čekání na bohatou večeři se krátilo například věštěním, které dodnes přetrvává. Nad plamenem se roztaví olovo a vylije se do studené vody. Tvar olova naznačí, co přijde. Lití olova patří mezi nejznámější tradice, stejně i skořápkové lodičky. Na ořechovou skořápku se přitaví svíčka a vytvořená lodička se pošle po vodě ve větší misce. Její dráha ukáže i vaši životní dráhu.

Lidé si odjakživa chtěli předpovědět svoji budoucnost. V tento den je známo, že magie působí jako nikdy před tím. Aby vám neuniklo štěstí z domu, nesmíte vynášet odpadky nebo zametat. Stejně tak nesmíte prát a prádlo věšet. Značilo by to, že se někdo z rodiny oběsí. Dívky myslící na vdávání mají několik možností, jak zjistit, kdy se vdají nebo za koho. O Barborkách jsme se už zmiňovali. Další je hod střevícem nebo botou. Dívky se postaví zády ke dveřím a hází botou přes hlavu. Pokud dopadne špičkou dovnitř domu, dívka se do roka nevdá a zůstane doma, naopak špička ven znamená svatbu. Už skoro zapomenutým zvykem je třesení stromu. Dívka zatřese mladou jabloní a poslouchá, odkud zaštěká pes. Zaštěkání symbolizuje směr, kde se ženich nachází. Středobodem dne je bezpochyby štědrovečerní večeře.

Štědrovečerní tabule by podle tradice měla mít talíř navíc, kdyby přišel host. Pod talíře se vloží rybí šupiny nebo peníze, které značí bohatství v nadcházejícím roce. Samotná večeře v některých rodinách začíná modlitbou a pokračuje polévkou, většinou rybí nebo houbovou. Hlavním chodem je u většiny domácností kapr s bramborovým salátem a pokud vám kapr nechutná, jistě ho nahrazujete jiným druhem ryb. Se vstáváním od stolu počkejte na ostatní. Podle pověry byste se nemuseli dožít dalších Vánoc. Zkraťte si čekání rozkrajováním jablíček. Když v jablíčku naleznete hvězdu, tak budete zdraví. Jestli jadýrka budou červavá, nemoc vás neobejde, ale dávejte pozor na kříž. 

Tradičně po večeři přichází Ježíšek, který obdarovává v České republice. Dávání dárku nebylo součástí Vánoc. Změnilo se to v 19. století, kdy se například služebnictvu dávaly oděvy. Malé hračky a drobnosti se pod stromečkem začaly objevovat ve 20. století. Dnes jsou dárky samozřejmostí a podle toho vypadají nákupní centra. Koledy nebo půlnoční mše jsou skvělým zakončením večera. 

Následujícím dnem je první svátek vánoční – Boží hod. V tento den by se nemělo nic dělat a lidé by měli jen odpočívat. Kromě toho by mělo být připraveno bohaté pohoštění. Pro křesťany je to nejdůležitější vánoční svátek, a tak neváhejte navštívit kostel nebo se jděte podívat na betlém. To na Štěpána není pána. V minulosti chasa dostávala svoji celoroční výplatu, a tak si připadali oni sami jako páni. Koledníci chodili koledovat od domu k domu a dostávali za to malou výslužku. Dnes se lidé navštěvují, a to především bez oznámení.

V době vánoční oslavíte i Nový rok. Silvestr se dřív neslavil 31. prosince, ale v červnu. Jelikož tyto oslavy byly v pohanském duchu, zrušily se. Před silvestrovskou oslavou bychom měli doma uklidit a připravit se na nový rok. V minulosti chodily Ometačky a ometaly plotny, aby se zde nedrželo neštěstí. Oslavy Nového roku s sebou nesou mnoho nástrah, tak si dávejte pozor, protože jak na Nový rok, tak po celý rok. Vánoce končí s příchodem Tří králů – 6. ledna. Po domech chodí Kašpar, Melichar a Baltazar a na dveře píšou písmena K+M+B společně s rokem. Mysleli jste si, že se jedná o jejich iniciály? Jde o latinský název Christus mansionem benedicat – „Kristus žehnej tomuto domu“.

Vánoce ve světě

USA

Vánoce jsou v Americe velmi oblíbeným svátkem. Domy a dvorky zdobí různým osvětlením a hlavní postavou je Santa Claus s jeho soby. Dárky se rozbalují 25. prosince. Na večeři se podává krocan, stejně jako na Den díkůvzdání. 

Rusko

V Rusku je to s Vánoci trochu jinak, protože jejich Vánoce začínají 6. a 7. ledna. Většina Rusů tak oslavuje především Nový rok. Děti pod stromečkem „jolkou“ mají dárky od Dědy Mráze, který přijel na saních z Čukotky. 

Mexiko

V Mexiku byste těžko hledali vánoční stromky, jaké známe my. Dovoz stromků z Kanady je poměrně nákladný, a ne každý si je může dovolit, a tak našli náhradu. Jedná se o velkou hliněnou nádobu. Tu naplní hračkami nebo sladkostmi, poté ji ozdobí peřím a pověsí v domě. Děti nádobu hledají a poté se ji pokouší rozbít, aby dostali hračky ven. 

Asie

Vánoční svátky a tradice mnohé asijské státy převzaly od západu. Santa Claus nebo světelné dekorace, podává se krocan nebo v Japonsku KFC kuře. Vánoce mnozí z nich tráví v nákupních centrech nebo v restauracích. Více slaví Nový rok, na který se pečlivě připravují.

- Reklama - Letní intenzivní kurzy němčiny - Goethe Institut