Aleš Najbrt v televizním cyklu Identita provede českým grafickým designem

97

Historicky první pořad o českém grafickém designu v podobě sedmidílného televizního cyklu s názvem Identita – příběh českého grafického designu uvede poprvé Česká televize ve čtvrtek 11. ledna.

Průvodce Aleš Najbrt v něm diváky seznámí nejen s předními grafickými designéry – průkopníky oboru, ale i se současnými tvůrci, kteří dále formují například to, co je vizuální identita naší republiky. Mezi stovkou protagonistů z oblasti grafického designu nechybí v jednom ze svých posledních rozhovorů typograf Zdeněk Ziegler, zaostřeno je na respektovaného grafika Jiřího Rathouského či výtvarníka Karla Teigeho, dále vystupují Jan Solpera, Clara Istlerová nebo Rostilav Vaněk, mladší generaci prezentují Tomáš Machek, Petr Babák, Robert V. Novák, Klára Kvízová, Tomáš Brousil, Marek Pistora či Zuzana Lednická. Pořad představí i grafická díla Alfonse Muchy, Ladislava Sutnara nebo Vojtěcha Preissiga dobře známých v zahraničí. Cyklus Identita vznikl v koprodukci České televize a Mowshe.

„Seriál Identita určitě může pomoci povědomí veřejnosti o českém grafickém designu, je důležité, aby ukazoval to nejlepší, co v grafickém designu je. Myslím si, že je to hlavně knižní design, kde jsme na vysoké úrovni, stejně tak grafické zpracování plakátů – divadelních, filmových i různých kulturních akcí,“ říká průvodce pořadem Aleš Najbrt. 

Identita bude k vidění na ČT art počínaje 11. lednem každý čtvrtek až do 22. února 2024, a to od 20.15 hodin, hned poté bude čtyřicetiminutový pořad dostupný na iVysílání. První díl nazvaný Veřejný prostor ukáže, jakou roli dnes má vizuální komunikace, jak může lidem pomoci v orientaci v neznámém prostředí, předestře, jak dnes bojovat s vizuálním smogem. Na příkladu proměn orientačního systému pražského metra představí ty, kteří měli a mají vliv na podobu veřejného prostoru, jako Jiří Rathouský, Rostislav Vaněk či Tomáš Machek. Díl s názvem Média představí výrazné, ve své době progresivní tituly, mezi nimi kultovní časopis Živel, za nímž stála grafická designérka Klára Kvízová či modernistický magazín Red Karla Teigeho. Chybět nebudou ani legendární filmové plakáty Zdeňka Zieglera z 60. a 70. let. Třetí díl Stát a propaganda se bude věnovat vizuální identitě naší republiky, obsahu symbolů, znaků či barev státní vlajky. Prozkoumá i zneužívání grafického designu jako nástroje propagandy. 

V pomyslné půlce cyklu nastoupí téma Vzdělávání věnované i psacímu písmu Comenia Script či grafické úrovni učebnic a také školám, na kterých lze studovat obory grafického designu, jako jsou pražská UMPRUM, brněnské VUT, plzeňská ZČU, ústecká UJEP či zlínská UTB. Grafický design je nedílnou součástí kultury a i sami jeho tvůrci často působí napříč různými obory – to je tématem pátého dílu Hranice a přesahy. Dojde na tvorbu grafika, sochaře, spisovatele a typografa Josefa Váchala, na vztah grafického designu a graffiti za asistence Vladimira 518 či zkoumání fenoménu samizdatu s Karlem Halounem. Předposlední díl Každodennost přiblíží design předmětů každodenního užití, jako jsou bankovky, pivní etikety nebo notoricky známé obaly cukrovinek typu Kofila z dílny Zdenka Rykra. A konečně sedmá část seriálu Češi ve světě shrne úspěchy tuzemských grafických designérů, kteří vždy patřili mezi světovou špičku v oboru. Vedle děl Alfonse Muchy a tvorby průkopníka moderní vizuální komunikace Ladislava Sutnara se bude věnovat současné generaci sklízející úspěchy v zahraničí. Každý díl Identity zahrnuje i dva velké medailony věnované těm nejvýznamnějším tvůrcům. iVysílání chystá k seriálu Identita tři video bonusy, v nich rozebírá tři různá témata související s českým grafickým designem – vizuální smog, tetování a kaligrafii.

„Český grafický design má v sobě chytrost, eleganci i humor zároveň a zmapovat ho v sedmi čtyřicetiminutových dílech pochopitelně nejde. Proto jdeme od začátku ne chronologicky, ale po tématech. Po diskusích se scenáristou, a hlavně s odbornými poradci Lindou Kudrnovskou a Filipem Blažkem, jsme i tento klíč průběžně přehodnocovali. Šlo nám o to vybrat určité ,případové studie‘, které nám ten obor zpřehlední,“ říká režisér Jakub Skalický. Ten vždy spolupracoval na pořadech, jejichž vizuální stránka byla nepřehlédnutelná, jako například Paskvil známý z 90. let. Autory projektu a odborní poradci Identity jsou teoretička designu Linda Kudrnovská a typograf a pedagog Filip Blažek, scenáristou Petr Hauzírek, kreativní producentkou za Českou televizi Martina Šantavá, producentem Michal Gregorini ze společnosti Mowshe.

Na otázku, co pro tvůrce znamená pojem „identita“, říká Linda Kudrnovská z autorského týmu: „Identita je pojem propojující svět grafického designu se zbytkem vesmíru, protože všude znamená totéž: soubor prvků, které pomáhají budovat a komunikovat integritu nebo charakter každého subjektu. Ať už se jedná o jednotlivce nebo celý národ, o soukromou galerii nebo nadnárodní společnost. Vizuální identita jednotlivých subjektů pak formuje vizuální identitu prostředí, a to zase ovlivňuje identitu nás všech, kdo v něm žijeme.“

Televizní cyklus Identita – příběh českého grafického designu je součástí stejnojmenného rozsáhlého projektu, který vzdává hold českému grafickému designu, a zahrnuje i připravovanou stejnojmennou výstavu, výpravnou monografii a celovečerní dokumentární film. Autory vizuálního stylu projektu Identita je Studio Marvil (Olga Benešová, Jiří Karásek, Tereza Saitzová), speciální písmo pro něj vytvořil Tomáš Brousil. 

SERIÁL: IDENTITA – PŘÍBĚH ČESKÉHO GRAFICKÉHO DESIGNU

KDY: od 11. ledna do 22. února
KDE: Česká televize (ČT art)