- Reklama -

Pražská Knupp gallery představila na začátku srpna novou autorskou výstavu českého malíře Pavla Vašíčka s názvem S Vědomím bez vědomí. Expozici tvoří osm obrazů, na kterých autor upozorňuje na rozpory života, které vznikají především rychlou technologizací společnosti, hledáním identity a ztrátou víry v sebe sama. Každý obraz v sobě skrývá mnoho detailů, které se před návštěvníky začnou při delším pozorování postupně vynořovat. Vašíčkova díla jsou slepou mapou plnou šifer, po jejichž vyluštění lze objevit poklad, v tomto případě dosáhnout pochopení myšlenky díla. Výstava potrvá do 27. srpna a rozhodně stojí za zhlédnutí.

Pavel Vašíček je jedním z představitelů generace mladých českých realistických malířů, kteří vzešli z malířské školy Zdeňka Berana. Spojení inspirace barokním uměním a smyslu pro detail vytváří pro Vašíčka typické monumentální kompozice. Výstava S vědomím bez vědomí již samotným názvem naznačuje, že jde o malby vyjadřující konflikty, vnitřní boje a neklid. Jak uvedl sám autor, název by se dal nahradit jiným, podobně zneklidňujícím názvem, výstava by se klidně mohla jmenovat S vírou bez víry.

Nejopakovanějším symbolem je na vystavených plátnech symbol lebky. „Lebka pro mě nepředstavuje symbol morbidity nebo extravagance, nýbrž symbol pomíjivosti hmotného života, lidského života, života obecně,“ vyjadřuje se k významu motivu lebky sám autor, který přenesl lidské lebeční kosti na plátno s takovou přesností, že by je člověk při prvním letmém pohledu mohl zaměnit s rentgenovými snímky.

Dalším častým motivem ve Vašíčkových obrazech jsou barevné, broušené drahé kameny, které na jednom z ústředních obrazů výstavy nazvaném S vědomím bez vědomí II společně s mobilním telefonem symbolizují materiálnost současného života a nepřehledný svět informací a sociálních sítí.

Všechny tyto věci způsobily, že lidé ztrácejí smysl pro etiku, a tradiční hodnoty zastoupené klečící dívkou v kroji se vytrácejí.
Na obrazech se opakují rostlinné motivy, které podle Vašíčka „upoutávají svou pomíjivou a smyslnou krásou“.

U obrazů Světlo a Ticho uvnitř povyšuje Vašíček obyčejné věci až téměř na posvátné. Postava uvnitř temné místnosti září jako plamen svíce a protíná světlem nahého těla prostor, kam lidé uložili nepotřebné věci. Dlaně tvořící misku, které se vztahují před anonymní tělo, působí téměř monumentálně.

Dílo Postromantický večer vyvolává pocit, že obraz teprve před malou chvilkou opustili lidé, že tráva je ještě vlhká od rozlitého vína a nutí člověka přemýšlet, kam se všechna ta romantika ztratila.

Díky kombinaci abstraktní, realistické a expresivní malby autor dosahuje vysoké autentičnosti. Obrazy vyvolávají silné pocity odcizení jak člověka od člověka, tak i od sebe sama. Přesné vykreslení i těch nejmenších detailů pomáhá návštěvníkům galerie prostoupit hlouběji do atmosféry obrazů s poselstvím.

Výstava není příliš rozsáhlá, proto doporučujeme navštívit i zbylé prostory Knupp gallery, která se zaměřuje na současné české umění a krom malby si zde můžete prohlédnout umělecké výrobky ze skla, sochy a okrajově i fotografie.

 

Výstava: Pavel Vašíček – S vědomím bez vědomí @ Knupp gallery, Praha