Prezentace on-line výstavy k ohlasům roku 1918 v Praze a ve Vídni

V Rakouském kulturním fóru v Praze byla ve čtvrtek 31. ledna 2019 představena internetová výstava, která se věnuje ohlasům roku 1918 v Praze a ve Vídni.

Co se dělo v Praze a ve Vídni před 100 lety, když skončila první světová válka a impérium habsburské monarchie se rozpadlo? Ve svém přeshraničním projektu se Österreichische Mediathek u příležitosti oslav 100 let republiky zaměřuje na interpretaci a důsledky zakládání obou republik v roce 1918.

Za pomoci archivních audiovizuálních pramenů jsou na příkladech Prahy a Vídně zkoumána a prezentována různá pojetí tohoto dějinného zvratu v průběhu 20. století. Výsledek je nyní k dispozici ve formě dvojjazyčné on-line výstavy, kterou si je možné prohlédnout na stránkách www.mediathek.at.

V rámci výzkumného projektu, který umožnilo Kulturní oddělení města Vídně, byla rekonstruována a analyzována tato nesourodá pojetí dějin během 20. století. Jak audiovizuální média informovala o zakládání obou republik v roce 1918? Jak se k nim ta samá média v průběhu zásadních historických deformací 20. století a dále až do 100. výročí stále znovu vracela – nově je interpretovala, glorifikovala, zamlčovala nebo také falšovala?

Poprvé tak byly ve spolupráci s Českým rozhlasem použity v on-line výstavě archivní materiály Českého rozhlasu společně s audiovizuálními prameny ze sbírek Rakouské mediatéky. Archivní nahrávky jsou v obou jazykových mutacích trvale k dispozici pro vzdělávací a výzkumné účely na on-line platformě Rakouské mediatéky.

On-line výstavu v Rakouském kulturním fóru v Praze představili Dr. Gabriele Fröschl (ředitelka Rakouské mediatéky), Dr. Georg Traska (Institut kulturních věd a dějin divadla Rakouské akademie věd) a Mojmir Stransky M.A. (Institut východoevropských studií Vídeňské univerzity / Gymnázium Komenský ve Vídni).