Alfons Mucha je jedním z nejvýznamějších světových představitelů stylu art noveau, jež vzniklo v 90. letech 19. století v Paříži. K Muchově věhlasu přispěla především jeho tvorba plakátů, dekorativních panó, kalendářů a reklamních tisků.

Sbírka Ivana Lendla představuje v současné době nejkompletnější soubor plakátů Alfonse Muchy na světě, doplněný řadou dalších artefaktů Muchovy tvorby.
Publikace vyšla u příležitosti výstavy Ivan Lendl: Alfons Mucha v Praze.

Obsahuje nově zhotovené vysoce kvalitní barevné fotografie všech exponátů Lendlovy sbírky a více než 100 přípravných kreseb, skic a tisků, jež umožňují nahlédnout do Muchovy „umělecké kuchyně“.

Kniha obsahuje kratší předmluvu, po níž přichází kapitola KŘEHKÝ EDEN Karla Srpa a Lenky Bydžovské. Zde je obsáhle popsáno Muchovo dílo, jeho historie, vznik i umělcův posun. Právě tato kapitola je tou nejzajímavější, protože čtenáři nabízí detailní pohled na vynikajícího umělce a vysvětluje řadu Muchových děl.

Kapitola PAŘÍŽSKÉ OBDOBÍ shrnuje desetiletí 1894–1904, které znamenalo všestranný rozvoj tvorby Alfonse Muchy na pařížské scéně. V těchto letech vytvořil průrazný, důmyslný, snadno zapamatovatelný a osvojitelný výtvarný styl, jenž mohl uplatňovat v široké oblasti užitého umění. Do Pařížského období patří podkapitoly Divadlo, Potravinové výrobky, Nápoje, Služby a spotřební zboží, Výstavy, časopisy a kultura, Kalendáře, Dekorativní panó a Documents décoratifs.

Alfons Mucha vám nyní může vyzdobit byt díky Nakladatelství Slovart

Hlavní osou Muchovy tvorby v letech 1894–1900 se stala spolupráce s divadelní společností Sarah Bernhardtové, pro kterou vytvořil první významné dílo – plakát ke hře Gismonda. Další plakáty jako Dáma s kaméliemi, Lorenzaccio, Samaritánka, Médea, Tosca či Hamlet představují největší vklad do vývoje moderního plakátu.

Mucha přijal výzvu každodennosti, která znamenala spolupráci s nejrůznějšími potravinářskými společnostmi, jimž pomáhal uvádět vytvořit výrobky na trh. Dokázal u diváků vyvolat dojem, že když si zakoupí kojeneckou výživu od Nestlé, čokoládu Ideal nebo Suchard, stanou se účastníky něčeho výjimečného, a to je odpoutá od každodenního světa.
Navrhoval i plakáty pro nejrůznější druhy nápojů – šampaňské, rum, pivo, likéry. Dívky, které v jeho představě většinou tyto alkoholické nápoje propagovaly, se často nacházely na pomezí nebe a země jako novodobé bohyně přinášející vytouženou spásu.

SLUŽBY A SPORTŘEBNÍ ZBOŽÍ obsahují Muchovy plakáty, na kterých jsou obsažena celá spektra dobové reklamy. Mezi nejpůsobivější se řadí plakáty na cigaretový papír Job či reklama pro tiskárnu Cassan a synové v Tolouse zaujme působivým orámovaním vyplněným motivem osamělých očí v srdci. Těšit se v knize můžete i na plakáty propagující oblíbená jízdní kola.

Po roce 1894 se Mucha v Paříži výrazně prosadil jako dekorativní umělec. Tím se dostáváme ke kapitole VÝSTAVY, ČASOPISY, KULTURA. Připojil se ke skupině umělců v Salon des Cent, pro jehož dvacátou výstavu navrhl plakát. Velký důraz kladl na svoji účast na Světové výstavě v Paříži v roce 1900: podstatně se podílel na výzdobě několika pavilonů, navrhl plakáty pro pavilony Rakousko-Uherska a Bosny a Hercegoviny.

Výstavy v Gallery of Art Prague – Dalí, Mucha a Warhol spolu v jednom domě

K Muchových nejčastějším úkolům patřily KALENDÁŘE, jež představují významnou část jeho práce pro tisk. Jako kalendáře se mnohdy uplatnily i plakáty (např. pro sušenky Lefèvre-Utile). Jednou z nejstarších Muchových zakázek byl kalendář pro firmu Charles Lorilleux z roku 1893, provedený ještě v neorenesančním duchu.

Kromě svého stylu, charakteristické zdobnosti, jemných barev a atmosféry krásy mělo art noveau učinit z umění demokratické médium, jež by bylo k dispozici všem. DEKORATIVNÍ PANÓ je uměleckým dílem, které je však vyráběno sériově, aby bylo možné prodat jej za pár franků. Mucha, zanícený zastánce myšlenky „umění pro lid“, proto s radostí tuto věc podpořil vytvořením návrhů celé řady panó na rozličná témata.

V roce 1902 vydal Alfons Mucha sumu svého uměleckého poznání pod názvem DOCUMENTS DÉCORATIFS. Na 72 samostatných listech shrnul zásady, podle nichž od roku 1894 pracoval. Ukázal, že novým stylem lze pojmout celý jevový svět od květiny po lidskou postavu, od nejobyčejnějšího předmětu po doprodrobna promyšlený interiér. Soubor Document décoratifs se stal jedinečnou učebnicí, jež podstatně přispěla k rozšíření stylu „le Mucha“.

Předposlední kapitolu tvoří AMERICKÉ OBDOBÍ, kam Mucha odjel poprvé v roce 1904. Vyučoval v New Yorku a Chicagu kresbu. Během svého pobytu zde maloval především podobizny místní honorace.

Závěr knihy patří ČESKÉMU OBDOBÍ. Do naší vlasti se umělec vrátil v roce 1910 s myšlenkou, že se bude soustavně věnovat malování Slovanské epopeje. Vyzdobil Primátorský salonek Obecního domu, po vzniku samostatného Československa navrhl první známky a bankovky nového státu. Jeho plakátová tvorba souvisela především se sokolskými slety a s výstavami Slovanské epopeje. Po jejím dokončení se věnoval několika veřejným zakázkám – okno svatovítské katedrály, Poddání Nymburka L. P. 1421 Bohu a pražanům pro Městskou spořitelnu v Nymburce či plátno z husitského období českých dějin Jan Rokycana na koncilu basilejském pro radnici v Rokycanech.

Obsáhlá kniha potěší nejedno oko milovníka tvorby Alfonse Muchy. Veškerá díla jsou zde vyobrazena v menších i velkých formátech, každé dílo obsahuje název, rok vzniku a detailní informace o vzniku díla a jeho popis.

Jedná se o další knihu od Slovartu, kterou budu střežit jako oko v hlavě – je plná zajímavých informací a ač jsem řadu děl už několikrát viděla, stále v nich lze nacházet něco nového.

 

Kniha: Ivan Lendl: Alfons Mucha

Vazba: tvrdá
Počet stran: 304
Formát: 28 x 30 cm
ISBN/EAN: 9788073917050
Rok vydání: 2013
Cena: 849 Kč / 999 Kč
Edice: české umění / Umění
www.slovart.cz

PŘEHLED RECENZE
Zpracování
10
Obsah
10
Informační hodnota
10
recenze-kniha-ivan-lendl-alfons-muchaKniha je reprezentativní publikací a zároveň i katalogem výstavy plakátů Alfonse Muchy z unikátní sbírky Ivana Lendla, která čítá na 120 plakátů. Kromě plakátů, kalendářů a dekorativních panó je doplněna o 50 reprodukcí přípravných skic k některým významným plakátům a unikátní fotografie. Celkem obsahuje 150 reprodukcí plakátů, kalendářů a dekorativních panó.