Divadlo Na zábradlí oslavilo 9. prosince 2018 své 60. narozeniny a v tento den se také konala třetí premiéra nové inscenace Persony. Tu si vzalo na starost duo Mikulášek-Viceníková, kteří se zasloužili o jednoznačný rukopis Divadla Na zábradlí. Nejinak je tomu také v případě Person inspirovaných dílem švédského režiséra a dramatika Ingmara Bergmana.

Samozřejmě, základní (a myslím, že i zásadní) otázkou této inscenace je, nakolik je divák obeznámen s Bergmanovým dílem. A zda jeho (ne)informovanost je na škodu či ku prospěchu. Zřejmě na to nelze jednoznačně odpovědět. Divák, který Bergmanovu tvorbu zná, bude jistě lépe sledovat souvislosti a dramaturgický posun inscenace oproti filmu Persona, respektive i dalších filmů. Naopak divák Bergmanem nepolíbený je neovlivněný a může si Mikuláškovy Persony vychutnat s nepředpojatou myslí.

Přiznávám, že osobně patřím do druhé skupiny. Z četných Bergmanových filmů jsem viděla jen Lesní jahody, a to ještě kdysi dávno. Jediné ponětí, které o Bergmanovi tedy mám, je, že se zabývá existenciálními otázkami a že jeho postavy jsou zkoušené osudem. Ostatně máloco severského je vysloveně pozitivního.

Ovšem divák z tábora neznalých se nemusí obávat, že by se při představení ztrácel. Persony jsou jakousi koláží, sledem krátkých epizod, které nejsou navzájem nijak propojené. S výjimkou manželského páru, který se miluje stejně vášnivě jako nenávidí. K této dvojici se v průběhu představení několikrát vracíme a sledujeme vývoj jejich vztahu. Doplňují je další postavy s podobně neutěšeným osudem. Muž, který hraje šachy se smrtí, matka a dcera, které si k sobě neumí najít cestu, oněmělá herečka a její ošetřovatelka, která musí obstarávat konverzaci za obě. Žádný z momentů však nemá jen tragický nádech, v každé z příhod je i část komična a ze všeho toho hromadícího se zoufalství probublává smích.

Jednotlivé epizody nemají žádný děj, podobně jako Čechovovy hry ukazují spíše určité rozpoložení a náladu. Inscenace Mikuláška-Viceníkové se navíc vyznačují obrazivostí, která má mnohdy navrch nad slovem. Stejně tak i v Personách se mi zdá zásadnější, jak se jednotlivé postavy tváří, jejich pohyb po jevišti a mimika než to, co říkají.

K tomu samozřejmě značně přispívá i výtvarná podoba inscenace, o kterou se postaral Marek Cpin. Scéna připomíná pokoj, ale neurčitý, neosobní, aby v něm mohla fungovat kterákoli z person jdoucí zrovna kolem. S ohledem na dřevěné obložení stěn by se ale také mohlo jednat o saunu, ačkoli tato kratochvíle je typičtější pro Finsko. Jednoduchost a strohost scény si lze případně spojit i se skandinávským minimalismem. Marek Cpin je v tomto případě i kostýmním výtvarníkem, což mu dalo šanci pohrát si s barvami. Kostýmy se pohybují v tónech od béžové, splývající s pozadím, přes hnědou až k černé. Hra barev tak umocňuje celkový vizuální dojem.

Vraťme se však zpět k personám samotným. Absence děje dává o to větší prostor hercům k vykreslení charakteru postav a Persony jsou v podstatě hereckým defilé části souboru Divadla Na zábradlí. Vedle ostřílené pětice herců (Dita Kaplanová, Jana Plodková, Magdalena Sidonová, Jiří Vyorálek a Jakub Žáček) se překvapivě snadno prosadí i nové tváře souboru Petra Bučková a Barbora Bočková (obě v angažmá od letošního roku). Nejvíce mou pozornost však vzbudil Vojtěch Vondráček, který sice není v současnosti evidován jako člen souboru, byl by však jistě přínosem. Už jeho úvodní scéna, v níž stárne publiku před očima, zaujme, mě osobně pak z celého představení upoutala nejvíce.

Mikuláškovy Persony tedy shledávám povedenými, nicméně i přes čitelnost jednotlivých minipříběhů ve mně po skončení zůstalo jakési napětí. Přeci jen mi chybělo nějaké vyústění. Představení začalo, proběhlo a skončilo, vše ve stejné tónině, ve stejném duchu. Absence jakéhokoli zvratu či gradace zapříčinila, že jsem odcházela s pocitem, že mi něco uniká. Je ovšem otázkou, zda by se mi to „něco“ podařilo nalézt v Bergmanových filmech.

 

Divadlo: Persony

Autor: Ingmar Bergman, Jan Mikulášek
Režie: Jan Mikulášek
Dramaturgie: Dora Viceníková
Scéna a kostýmy: Marek Cpin
Foto: KIVA
Hrají: Jakub Žáček, Jiří Vyorálek, Vojtěch Vondráček, Dita Kaplanová, Barbora Bočková, Petra Bučková, Jana Plodková, Magdalena Sidonová
www.nazabradli.cz

PŘEHLED RECENZE
Režie/Dramaturgie
8
Zpracování
7
Výprava
9
Herecké výkony
9
recenze-persony-divadlo-na-zabradli-prahaPro zhlédnutí Person nemusíte nejprve absolvovat bergmanovský filmový maraton. Minipříběhy odehrávající se na jevišti jsou spíše o předání nálady, o vykreslení charakteru postav, což dává značný prostor hercům. Díky tomu se nebudete ztrácet, i když jsou Bergmanovy filmy na jevišti zhuštěné do několika minut. Zároveň ale chybí vyústění, gradace. Představení se po celé tři hodiny nese ve stejném duchu, což ve mně zapříčinilo pocit, že mi něco uniklo.