V galerii Tančícího domu probíhá od konce března do 27. října retrospektivní výstava Káji Saudka, která navazuje na předchozí expozici z roku 2015 pojmenované Kája Saudek 18+. Erotický komiks a pornografické kresby, které byly předmětem původní výstavy, je možné spatřit i na té aktuální, jež nese název Od Aut po Ženy.

Retro biják v Tančícím domě. Doba, kdy česká kinematografie ještě byla šik

Kája Saudek je jedním z nejznámějších českých komiksových kreslířů, jehož styl je nezaměnitelný. Zásadně jej (k pozdější nelibosti československých cenzorů) ovlivnil americký komiks. S ním se poprvé setkal v novinách, do nichž bylo zabalené zboží, které Saudkovým posílali příbuzní žijící v New Yorku.

Jelikož mu z politických důvodů nebylo umožněno studovat, stal se kulisákem barrandovských filmových studií, kde si jej všiml Miloš Macourek a v roce 1966 použil Saudkovy kresby ve filmu Kdo chce zabít Jessii?

Autorka fotografie: Marcela Juříčková
Autorka fotografie: Marcela Juříčková
Autorka fotografie: Marcela Juříčková

Díky tomu se Saudek dostal do širšího povědomí, ačkoli největší projekt, do kterého se spolu s Milošem Macourkem pustil, komiks Muriel a Andělé, dostal zákaz vydání. Kája Saudek přesto ve své píli nepolevoval a tvořil a tvořil. Značnou část jeho díla tak představuje volná tvorba.

Autorka fotografie: Marcela Juříčková
Autorka fotografie: Marcela Juříčková
Autorka fotografie: Marcela Juříčková

Aktuální výstava je tedy průřezem Saudkovy tvorby napříč časem (od 50. let až do roku 2005) i tématy. Ovšem trefnější název výstavy by byl „Od Filmu po Ženy“, jelikož auta jsou na této expozici v absolutní menšině.

Autorka fotografie: Marcela Juříčková
Autorka fotografie: Marcela Juříčková
Autorka fotografie: Marcela Juříčková

Naopak filmovým plakátům je věnován značný prostor. Není ani divu – vždyť plakát k Barbarelle svou popularitou překonal film samotný. Známé jsou také Saudkovy ilustrace k filmu Čtyři vraždy stačí, drahoušku a ten, kdo byl na Retro bijáku, jedné z předchozích výstav, pozná i zde vystavené kostýmy.

Autorka fotografie: Marcela Juříčková
Autorka fotografie: Marcela Juříčková
Autorka fotografie: Marcela Juříčková

Do nejspodnější patra galerie mohou během této výstavy vstoupit pouze návštěvníci starší 18 let, neboť je věnováno Saudkově erotické a pornografické tvorbě. Erotika byla souzena oběma bratrům Saudkovým a oba ji umí zachytit jak lichotivě a elegantně, tak i sprostě až nechutně jako v případě kresby Káji Saudka s názvem Koňský handlíř. Kdo byl na výstavě Kája Saudek 18+, bude mnohé kresby znát, část z nich však pochází až z pozůstalosti po Saudkově smrti v roce 2016 a jsou tak v Tančícím domě vystaveny poprvé.

Autorka fotografie: Marcela Juříčková
Autorka fotografie: Marcela Juříčková
Autorka fotografie: Marcela Juříčková

Dílo Káji Saudka, od jeho komiksové tvorby přes filmové plakáty a reklamní ilustrace až po erotická vyobrazení žen, si můžete prohlédnout v galerii Tančícího domu až do 29. září.